Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ile  Rusya  Federasyonu  Hükümeti  Arasında  Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği
27.03.2023

12.05.2010 tarihinde Ankara'da imzalanan, 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan,  "Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ile  Rusya  Federasyonu  Hükümeti  Arasında  Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma" 27.8.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

İlgi  yazıda  anılan  Anlaşmanın  6'ncı maddesinin  beşinci  fıkrasında, Rus tarafının  Türk  vatandaşlarının ücretsiz  olarak  eğitilmesi  ve  kurulacak  nükleer  güç  santralinin  işletilmesinde  istihdam  edilmesi hususlarında yükümlü olduğu, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin  masraflarının  Akkuyu  Nükleer  A.Ş.  tarafından  karşılanmak  üzere,  2011  yılından  itibaren yazılı  ve  sözlü  sınavlar  yapılarak  Rusya'daki  Mephi  Üniversitesi  ve  Büyük  Petro  St.  Petersburg Politeknik  Üniversitesi'nde  nükleer  mühendislik  eğitimi  için  gönderildiği,  bu  kapsamda,  2023-2024 eğitim öğretim yılında Rusya Federasyonu Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Enstitüsü'nde eğitime  başlamak  üzere  Türkiye  Cumhuriyeti  üniversitelerinin  4  yıllık  mühendislik,  fizik  ve  kimya bölümlerinden  lisans  derecesinde  mezun  veya  2023  yılı  içinde  mezun  olacak  Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşı 40 kişinin kabul edileceği belirtilerek bu eğitime ilişkin duyurunun Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin internet sitesinde "http://www.akkuyu.com/rusyada-egitim" bağlantısında yer aldığı bildirilmiştir.