Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması
12.07.2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işbirliği çerçevesinde ulusal enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve teşvik edilmesi amacıyla Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışmasının bu yıl ikincisi düzenlenecektir. Bu bağlamda, Üniversiteler arasında bilgi alışverişini artırmayı ve enerji verimliliği konusunda yeni çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması ile enerji verimliliği uygulamalarının kamuoyuna duyurulması sağlanacak, uygulanmış projelerin başarısının ve sağladığı yararların tanıtılması, benzer projeleri tasarlayan üniversitelerimizin çalışmalarını teşvik edecektir. 2023 yılı için Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışmasına ilişkin usul ve esaslar internet adresinde https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=20347 linkte yayınlanmış olup, başvurular 28 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.