Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Ve Son Değerlendirme Sonuçları
06.10.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 4 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 2 aday yazılı sınava çağrılmıştır. Yazılı sınava 2 aday girmiştir. Bu 2 adayın nihai değerlendirmesi aşağıdaki yönetmelik ve senato kararına göre yapılmış olup, Tablo 1’de gösterilmiştir. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan adaylar başarılı ilan edilmiştir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Atılım Üniversitesi 13.09.2013 tarihli Senato Kararı’na göre bilim sınavından başarılı olabilmek için en az 60 (altmış) alınması gerekmektedir.

Sıra No

Adı ve Soyadı

Y. Dil

ALES

Lisans Mezuniyet Notu (100'lük Sistem)*

Yazılı Sınavı Notu

ihai Değerlendirme Puanı

(%10 Y. Dil + %30 ALES + %30 Mezuniyet Notu + %30 Yazılı Notu)

 

Başarı Durumu

1

H….A…

90.00

80.59

89.50

60

78.02

(9+24.17+26.85+18)

Başarılı

Asil

2

U….Y

87.50

71.34

71.06

30

60.46

(8.75+21.40+21.31+9)

Başarısız