ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
26.04.2017

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME

TUTANAĞI

 

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi alımı için müracaat etmiş olan adaylara 24.04.2017 günü yapılan yazılı sınav sonuçları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda sekiz (8) aday davet edilmiş olup bu adaylardan beşi (5) sınava katılmak üzere 24.04.2017 günü saat 13:30’da Mühendislik Fakültesi A-3 Blok -1. Kat B1043 nolu sınıfta hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 90 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları değerlendirilmiştir. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır.

 

Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararına göre yapılan yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini sadece Arife Sağlam sağlamaktadır. Bu sonuçlar ile aday Arife Sağlam değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Diğer adaylardan başarı kriterlerini geçen olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.