ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME SONUCU - 31 05 2018

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 puan ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan 2 aday bulunmaktadır. En yüksek toplam değere Ceren Ceylan ulaşmıştır. Bu sonuçlar ile aday Ceren Ceylan değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Yedek aday olarak Cansu Gümüş seçilmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Ceren Ceylan

72,64739

21,794217

78,75

7,875

3,37

85,3

25,59

95

28,5

83,759217

2

Cansu Gümüş

78,71032

23,613096

70

7,000

2,71

69,9

20,97

60

18

69,583096

3

Ekin Can Dolgun

84,34005

25,302015

73,75

7,375

3,03

77,36

23,208

Başarısız

4

Büşra Yahşi

81,99128

24,597384

78,75

7,875

2,62

67,8

20,34

Başarısız

5

Gizem Karadağ

83,95712

25,187136

76,25

7,625

3,13

79,7

23,91

Başarısız

6

Ezgi Canbek

77,47937

23,243811

75

7,500

2,41

62,9

18,87

Başarısız

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.