MECE204 kodlu dersten kalan öğrencilerimiz CE202 kodlu dersi yaz okulunda alabilirler.