2022 Yılı Türk ve Uluslararası Öğrenci Çalıştayları - 2022 Turkish and International Student Workshops
31.03.2022

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan "Stratejik Plan 2020-2024 Dönemi Çalışmaları" ile ilgili olarak ve 2020 yılında ilk kez gerçekleştirilen Atılım Üniversitesi Türk ve Uluslararası Öğrenci Çalıştaylarının her yıl düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.

 2022 yılındaki öğrenci çalıştayları: Türk Öğrenciler için 14 Nisan 2022 günü perşembe saat 13.30 ve Uluslararası öğrenciler için 15 Nisan 2022 cuma günü saat 13.30' da olmak üzere iki gün çevrimiçi (MS Teams üzerinden yapılacak olup, öğrencilerin belirlenmesi sonrasında çalıştay programı ile ilgili bilgiler öğrencilere sms veya mail olarak iletilecektir) olarak yapılacaktır. 

Başvurularınızı gizem.bulanik@atilim.edu.tr mail adresine iletebilirsiniz. 

NOT: Türk öğrencilerin genel not ortalaması 1,70 ve üzerinde olan öğrencilerden oluşması istenmektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------

Regarding the "Strategic Plan 2020-2024 Term Studies" being carried out within our university, it has been decided to organize the Atılım University Turkish and International Student Workshops, which were held for the first time in 2020, every year and make them traditional.

Student workshops in 2022: Two days online (on MS Teams, on Thursday, April 14, 2022 at 13.30 for Turkish students and at 13.30 on Friday, April 15, 2022 for international students).

You can send your applications to gizem.bulanik@atilim.edu.tr e-mail address.

NOTE: Turkish students are required to consist of students with a grade point average of 1.70 and above.