ENE 401 ve ENE 402 dersleri için bitirme projesi rapor formatı / The report format for ENE 401 and ENE 402 courses
09.05.2022

ENE 401 ve ENE 402 dersleri için bitirme projesi rapor formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

You can download the report format for ENE 401 and ENE 402 courses from the link below.