Bir ülkenin endüstrisi ve gelişimi için en temel enerji tüketimi elektrik enerjisidir. Artan enerji talebi ve enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelmesi gereken Türkiye’nin bu sektörü büyütmesi, teşvik etmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, 2020 yılına kadar enerji yatırımlarına toplam 130 milyar dolar ayırmak zorunda ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu tespiti doğruluyor. Bu gelişme zorunluluğunu ve iklim değişikliklerini düşünerek yenilenebilir enerjinin gözdesi, uzun vadeli getirisi yüksek rüzgar enerjisi pazarı için bugünden adım atmalıyız. İşte WindTech İstanbul Rüzgâr Enerjisi ve Teknolojileri Fuar’ı bu noktada konusunda uzman profesyonelleri, sanayici ve üreticileri, yatırımcıları buluşturan bir platform işlevi görecektir.

13-16 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonunda rüzgar enerjisi endüstrisi WindTech’te toplanıyor.

http://www.windtech-istanbul.com/