Uluslararası Enerji Kongresi 2010 - Yenilenebilir Enerji & Doğalgaz - 21-22 Ekim 2010 - 21 10 2010