ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri Teknik Gezisi - 24 03 2014

Bölümümüz öğrencileri tarafından 24.03.2014 tarihinde ITC Mamak Geri Dönüşüm Tesislerine teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik gezide tesisi

çalışanları tarafından atık sahası ıslahı ve biyokütleden enerji üretimi ile ilgili bilgi verilmiştir.