ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri Teknik Gezisi - 07 11 2017

Bölümümüz öğrencileri tarafından 07.11.2017 tarihinde ITC Mamak Geri Dönüşüm Tesislerine teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik gezide tesis çalışanları tarafından atık sahası ıslahı ve biyokütleden enerji üretimi ile ilgili bilgi verilmiştir.