Atık geri kazanımı, bertarafı ve ıslahı konusunu ele alan ve ITC Invest Trading & Consulting AG tarafından yürütülmekte olan ITC Katı Atık Yönetim Sistemleri'ne teknik gezimizi gerçekleştirdik.