ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU - 24 05 2018

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “07/05/2018 tarihli ve 1025004 nolu” ilana 14 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre sıralamaya giren 10 adayın ismi açıklanmıştır.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 10 adayın yeterli olduğu görülmüştür.

Sınav Tarihi : 28.05.2018
Sınav Saati : 14:00
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi A2 Blok 2.KAT 2029 nolu sınıf

NOT: Adayların sınava gelirken hesap makinelerini getirmeleri önemle rica olunur.

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Gizem Karadağ

76,25

83,95712

80,87427

2

Büşra Yahşi

78,75

81,99128

80,69477

3

Ekin Can Dolgun

73,75

84,34005

80,10403

4

Sinan Doğan

72,50

83,79371

79,27623

5

Emre Yıldırım

83,75

73,26295

77,45777

6

Sümeyra Seniha Baran

76,25

77,11769

76,77061

7

Ezgi Canbek

75,00

77,47937

76,48762

8

İrem Gül

72,50

78,01036

75,80622

9

Cansu Gümüş

70,00

78,71032

75,22619

10

Ceren Ceylan

78,75

72,64739

75,08843

 App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3589 [site_id] => 6 [title_tr] => ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “07/05/2018 tarihli ve 1025004 nolu” ilana 14 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre sıralamaya giren 10 adayın ismi açıklanmıştır.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 10 adayın yeterli olduğu görülmüştür.

Sınav Tarihi : 28.05.2018
Sınav Saati : 14:00
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi A2 Blok 2.KAT 2029 nolu sınıf

NOT: Adayların sınava gelirken hesap makinelerini getirmeleri önemle rica olunur.

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Gizem Karadağ

76,25

83,95712

80,87427

2

Büşra Yahşi

78,75

81,99128

80,69477

3

Ekin Can Dolgun

73,75

84,34005

80,10403

4

Sinan Doğan

72,50

83,79371

79,27623

5

Emre Yıldırım

83,75

73,26295

77,45777

6

Sümeyra Seniha Baran

76,25

77,11769

76,77061

7

Ezgi Canbek

75,00

77,47937

76,48762

8

İrem Gül

72,50

78,01036

75,80622

9

Cansu Gümüş

70,00

78,71032

75,22619

10

Ceren Ceylan

78,75

72,64739

75,08843

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2018-05-24 10:00:01 [end] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-05-24 07:00:30 [updated_at] => 2018-05-24 07:00:30 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => enerji-sistemleri-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-basvurulari-on-degerlendirme-sonucu-1527145230 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 6 [name_tr] => Enerji Sistemleri Mühendisliği [url] => energy [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3589 [site_id] => 6 [title_tr] => ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

ENERJ\u0130 S\u0130STEMLER\u0130 MÜHEND\u0130SL\u0130\u011e\u0130 BÖLÜMÜ<\/strong><\/p>\n\n

ARA\u015eTIRMA GÖREVL\u0130S\u0130 BA\u015eVURULARI<\/strong><\/p>\n\n

ÖN DE\u011eERLEND\u0130RME SONUCUNDA BA\u015eARILI BULUNAN ADAYLAR<\/strong><\/p>\n\n

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca “Enerji Sistemleri Mühendisli\u011fi Bölümü-Ara\u015ft\u0131rma Görevlili\u011fi” için yap\u0131lan “07\/05\/2018 tarihli ve 1025004 nolu” ilana 14 aday ba\u015fvurmu\u015ftur. Ö\u011fretim üyesi d\u0131\u015f\u0131ndaki ö\u011fretim eleman\u0131 kadrolar\u0131na yap\u0131lacak atamalarda uygulanacak merkezi s\u0131nav ile giri\u015f s\u0131navlar\u0131na ili\u015fkin usul ve esaslar hakk\u0131nda yönetmeli\u011fin a\u015fa\u011f\u0131daki maddesine göre s\u0131ralamaya giren 10 aday\u0131n ismi aç\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

MADDE 10 – (De\u011fi\u015fik:RG-14\/3\/2016-29653) (1) S\u0131nav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar aras\u0131ndan ilan edilen kadro say\u0131s\u0131n\u0131n on kat\u0131na kadar aday\u0131, yabanc\u0131 dil okutman\u0131, çevirici ve yabanc\u0131 dille e\u011fitim-ö\u011fretim yap\u0131lan programlardaki ö\u011fretim görevlisi kadrolar\u0131nda (meslek yüksekokullar\u0131nda bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puan\u0131n\u0131n %40’\u0131n\u0131 ve yabanc\u0131 dil puan\u0131n\u0131n %60’\u0131n\u0131, di\u011fer kadrolarda ALES puan\u0131n\u0131n %60’\u0131n\u0131 ve yabanc\u0131 dil puan\u0131n\u0131n %40’\u0131n\u0131; meslek yüksekokullar\u0131na müracaatlarda ise ALES puan\u0131n\u0131n %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilan\u0131nda belirtilen internet adresinde ilan eder. Adaylar\u0131n yabanc\u0131 dil neticeleri (\u0130ngilizce Dil düzeyi) ve ALES puan\u0131 esas al\u0131narak yap\u0131lan incelemelerden 10 aday\u0131n yeterli oldu\u011fu görülmü\u015ftür.<\/p>\n\n

S\u0131nav Tarihi :<\/strong> 28.05.2018<\/strong>
\nS\u0131nav Saati :<\/strong> 14:00<\/strong>
\nS\u0131nav Yeri : <\/strong>Mühendislik Fakültesi A2 Blok 2.KAT 2029 nolu<\/strong> <\/strong>s\u0131n\u0131f<\/strong><\/p>\n\n

NOT: Adaylar\u0131n s\u0131nava gelirken hesap makinelerini getirmeleri önemle rica olunur.<\/strong><\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

S\u0131ra No<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ADI SOYADI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

YABANCI D\u0130L %40<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES %60<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TOPLAM<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gizem Karada\u011f<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83,95712<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,87427<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bü\u015fra Yah\u015fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,99128<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,69477<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ekin Can Dolgun<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

84,34005<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,10403<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sinan Do\u011fan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83,79371<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79,27623<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Emre Y\u0131ld\u0131r\u0131m<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,26295<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,45777<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sümeyra Seniha Baran<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,11769<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,77061<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ezgi Canbek<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,47937<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,48762<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130rem Gül<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,01036<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,80622<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Cansu Gümü\u015f<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,71032<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,22619<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ceren Ceylan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,64739<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,08843<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2018-05-24 10:00:01 [end] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-05-24 07:00:30 [updated_at] => 2018-05-24 07:00:30 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => enerji-sistemleri-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-basvurulari-on-degerlendirme-sonucu-1527145230 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6 [name_tr] => Enerji Sistemleri Mühendisliği [name_en] => Energy Systems Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => energy [slug_en] => energy-systems-engineering [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":119977,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg"},"caption":"1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/26.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1052718,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/26.jpg"},"caption":"26.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/26.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:38:14 [updated_at] => 2019-01-14 08:35:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 27 [rgt] => 28 [depth] => 2 [color] => [url] => energy [home_page_id] => 45 [atacs_id] => 5186 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 40 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6 [name_tr] => Enerji Sistemleri Mühendisliği [name_en] => Energy Systems Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => energy [slug_en] => energy-systems-engineering [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":119977,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg"},"caption":"1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/1519396559-enerji_sist_muhendislik.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/26.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1052718,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/26.jpg"},"caption":"26.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/enerji-sistemleri-muhendisligi\/26.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:38:14 [updated_at] => 2019-01-14 08:35:18 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 27 [rgt] => 28 [depth] => 2 [color] => [url] => energy [home_page_id] => 45 [atacs_id] => 5186 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 40 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1