ULIBTK 2019 ve 31. Ulusal Kimya Kongresi
18.09.2019

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Yılser Devrim ve Araş. Gör. Arife Uzundurukan 22. Congress on Thermal Science and Technology (ULIBTK 2019) ve 31. Ulusal Kimya Kongresi'ne katılarak

1-Experimental and Numerical Investgation of a Single PEMFC under Non-homogeneous and Homogenous Compression Conditions by using ANSYS FEA - 22. Congress on Thermal Science and Technology (ULIBTK 2019)
2-Doğrudan Sodyum Borhidrür ve Hidrojen Peroksit Beslemeli Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi Katot Elektrokatalizörünün NaBH4 İndirgenme Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu - 31. Ulusal Kimya Kongresi
3-Mikrodalga Yardımıyla Sodyum Borhidrür Beslemeli Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi için Pd/CNT-G Hibrit Destekli Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu - 31. Ulusal Kimya Kongresi
başlıklı bildirlerini sunmuşlardır. 

Öğretim Üyemizi ve Araştırma Görevlimizi tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederiz.