ESM Doğal Gaz İç Tesisat Proje Düzenleme Yetkisi
22.10.2019

Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü mezunu mühendislerin, akredite edilmiş kuruluşlar tarafından Doğal Gaz İç Tesisat Faaliyetlerine yönelik düzenlenen Mühendislik Yeterlilik Belgesi eğitimlerine katılmalarının ve belge sahibi olmalarının uygun olduğu kanaatine ve; söz konusu bölümlerden mezun olan mühendislerin, Doğal Gaz Dağıtım Şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis hatları dışındaki doğal gaz tesislerine yönelik yapım ve hizmet faaliyetlerinin Fizibilite-Etüt, Proje, Müşavirlik, Kontrol ve Denetleme, Yapım, Bakım ve Onarım konularında görev almalarının uygun olduğuna Üniversitelerarası Kurulun 17 Kasım 2016 tarihli ve 237 sayılı toplantısında karar verilmiştir