İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu - 14 05 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Dr. Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuran tek aday Mehmet Akif Balkaya ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

 

 

Sıra No

 

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

TOPLAM

 

ALES

YABANCI DİL

NOTU

AĞIRLIĞI (%40)

NOTU

AĞIRLIĞI (%60)

1

Mehmet Akif Balkaya

81,81

32,72

97,5

58,5

91,25

 

 

Sınav Tarihi: 17.05.2019
Sözlü Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi– İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Prof. Dr. Engin Uzmen Konferans Salonu

Yazılı Sınav Saati: 14.00
Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi– İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Prof. Dr. Engin Uzmen Konferans Salonu