İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Sonucu ve Son Değerlendirme Tutanağı - 23 05 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

DR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

            İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için ilan edilen (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran, 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre giriş sınavları yapılan aday, başarılı bulunmuş olup sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

           

 

Sıra No

 

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

BAŞARI

NOTU

 

 

BAŞARI

DURUMU

ALES

YABANCI DİL

LİSANS MEZUNİYETİ

GİRİŞ

SINAVI

Notu

Ağırlığı (%30)

Notu

Ağırlığı (%30)

Notu

Ağırlığı (%10)

Notu

Ağırlığı (%30)

 

1

Mehmet Akif Balkaya

 

81,81

 

24,54

 

97,5

 

29,25

 

81,7

 

8,17

 

80

 

24

 

85,96

 

Asil