İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu
10.09.2021

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğretim Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 25.08.2021 tarih ve 31579 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Dr. Öğretim Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmışlardır.

Sınav tarihi: 13 Eylül 2021                                                                                        

Sözlü Sınav Saati: 10.30                                                                                            

Yazılı Sınav Saati: 13.30                                                                                           

Sınav Yeri: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Giriş Kat, No: FEF-G-04                                                                                                      

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL

ALES

NOTU

AĞIRLIĞI

%60

NOTU

AĞIRLIĞI

%40

1

E**f D***a Ş******N

98.750

59,25

70

28

87.25

2

S***a K***z Ç********U

92.500

55,50

78.049

31,2196

86.7196