İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonucu
15.09.2021

Atılım Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için 25.08.2021 tarih ve 31579 Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, anılan yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca yapılan giriş sınavı sonucunda, anılan yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca nihai değerlendirme yapılmış olup sonuç aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Asıl Aday

S***a K***Z  Ç********U

Yedek Aday

E**f D***a Ş******N

 

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

SONUÇ

YABANCI DİL

ALES

MEZUNİYET

GİRİŞ SINAVI

NOTU

AĞIRLIĞI (%30)

NOTU

AĞIRLIĞI (%30)

NOTU

AĞIRLIĞI (%10)

NOTU

AĞIRLIĞI (%30)

1

 

S***a K***Z  Ç********U

92.50

27.75

78.049

23.41

81.33

8.13

72.5

21.75

81.04

Başarılı

2

 

E**f D***a Ş******N

98.75

29.62

70

21

62

6.2

45

13.5

70,32

Başarılı