2022-2023 Bahar Dönemi yeni akademik takvimi
10.02.2023

Yaşanan deprem felaketinden dolayı akademik takvimde yapılan değişikliklere ilişkin rektörlük tarafından yapılan duyuruyu aşağıda bulabilirsiniz:

Sevgili öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı 9 Şubat 2023 tarihli toplantısında “Halihazırda bahar dönemini başlatmış ve eğitim ve öğretime devam eden yükseköğretim kurumlarımızın eğitim ve öğretime ara verip vermeme konusundaki kararın, ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarına bırakılmasına” karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde 10 Şubat 2023 günü toplanan Üniversitemiz Senatosu, eğitim-öğretimin daha ileri bir tarihe ertelenmesinin son sınıf öğrencilerimizin mezuniyet tarihlerinde gecikme yaratacağı, Yaz Okulu uygulamasının zorlaşacağı ve yaz stajı yapacak öğrencilerimize staj zamanı kalmayacağı endişelerinden hareketle, eğitim-öğretime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesine ve 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle derslerin yeniden başlamasına karar vermiştir.

Aynı toplantıda akademik takvim yeniden düzenlenmiş olup son hali web sitemizde yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü

2022-2023 Bahar ve Yaz Dönemi Yeni  Akademik Takvimi