ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma Görevlisi

1

1. Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili Anabilim Dalında lisansüstü (tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlilik) programa kayıtlı olmak.

 

2.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

4.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

 

6.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.


7. ALES sonuç belgesi
 

8. Nüfus cüzdanı sureti

 

9. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

10. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

15.11.2023

 

 

Son Başvuru Tarihi:

01.12.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

08.12.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

12.12.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

15.12.2023