Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 10 (on) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (On) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Gizem Bodur asıl, 2. Sırada yer alan Yaprak Deniz Yurt yedek olarak belirlenmiştir.

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

Adı Soyadı

Yabancı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

Gizem Bodur

81,2500

8,13

83,10335

24,93

71,76

21,53

71

21,3

75,88

2

Yaprak Deniz Yurt

88,7500

8,88

77,2047

23,16

74,10

22,23

65

19,5

73,77

3

Muhammed Mutlu Yiğitaslan

80,0000

8,00

79,37987

23,81

66,86

20,06

63,5

19,05

70,92

4

Ayşegül Özçelik

85,0000

8,50

72,58597

21,78

72,23

21,67

62

18,6

70,54

5

Beren Küçükyılmaz

87,5000

8,75

89,50796

26,85

66,63

19,99

52,5

Sınav notu 60 puanın altındadır.

6

Şeyda Şenay Elmas

86,2500

8,63

82,06617

24,62

77,83

23,35

58,5

Sınav notu 60 puanın altındadır.

7

Gökçe Deniz

85,0000

8,50

81,79972

24,54

73,40

22,02

59

Sınav notu 60 puanın altındadır.

8

Ayşe Kurtipek

57,5000

5,75

86,07132

25,82

69,20

20,76

51,5

Sınav notu 60 puanın altındadır.

9

Kevser Yetim

55,0000

5,50

79,65457

23,90

77,13

23,14

57

Sınav notu 60 puanın altındadır.

10

Gülsüm Aydın Öztürk

76,2500

7,63

87,60564

26,28

3,15

0,95

          Sınava Katılmadı

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7106 [site_id] => 20 [title_tr] => Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 10 (on) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (On) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Gizem Bodur asıl, 2. Sırada yer alan Yaprak Deniz Yurt yedek olarak belirlenmiştir.

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

Adı Soyadı

Yabancı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

Gizem Bodur

81,2500

8,13

83,10335

24,93

71,76

21,53

71

21,3

75,88

2

Yaprak Deniz Yurt

88,7500

8,88

77,2047

23,16

74,10

22,23

65

19,5

73,77

3

Muhammed Mutlu Yiğitaslan

80,0000

8,00

79,37987

23,81

66,86

20,06

63,5

19,05

70,92

4

Ayşegül Özçelik

85,0000

8,50

72,58597

21,78

72,23

21,67

62

18,6

70,54

5

Beren Küçükyılmaz

87,5000

8,75

89,50796

26,85

66,63

19,99

52,5

Sınav notu 60 puanın altındadır.

6

Şeyda Şenay Elmas

86,2500

8,63

82,06617

24,62

77,83

23,35

58,5

Sınav notu 60 puanın altındadır.

7

Gökçe Deniz

85,0000

8,50

81,79972

24,54

73,40

22,02

59

Sınav notu 60 puanın altındadır.

8

Ayşe Kurtipek

57,5000

5,75

86,07132

25,82

69,20

20,76

51,5

Sınav notu 60 puanın altındadır.

9

Kevser Yetim

55,0000

5,50

79,65457

23,90

77,13

23,14

57

Sınav notu 60 puanın altındadır.

10

Gülsüm Aydın Öztürk

76,2500

7,63

87,60564

26,28

3,15

0,95

          Sınava Katılmadı

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-10-22 13:48:34 [end] => 2019-12-31 13:48:34 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-22 10:48:54 [updated_at] => 2019-10-22 11:40:11 [short_desc_tr] => Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => arastirma-gorevlisi-kadrosu-sinav-sonucu-1571741334 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 20 [name_tr] => Endüstri Ürünleri Tasarımı [url] => ent [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7106 [site_id] => 20 [title_tr] => Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi<\/strong><\/p>\n\n

Endüstri Ürünleri Tasar\u0131m\u0131 Bölümü<\/strong><\/p>\n\n

Ara\u015ft\u0131rma Görevlisi Kadrosu<\/strong><\/p>\n\n

S\u0131nav Sonucu<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi, Endüstri Ürünleri<\/strong> Tasar\u0131m\u0131 Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Ara\u015ft\u0131rma<\/strong> Görevlisi kadrosuna 10 (on) aday ba\u015fvurmu\u015ftur. <\/strong><\/strong>2547 Say\u0131l\u0131 Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Say\u0131l\u0131 Resmi Gazetede yay\u0131mlanan “Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” 10. Maddesi gere\u011fince ba\u015fvuran adaylar aras\u0131nda yap\u0131lan ön de\u011ferlendirme sonucunda 10 (On) aday bilim s\u0131nav\u0131na<\/strong> davet edilmi\u015ftir. Bilim s\u0131nav\u0131 yaz\u0131l\u0131 ve mülakat \u015feklinde yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Bilim s\u0131nav\u0131 sonucunda genel de\u011ferlendirme yap\u0131lm\u0131\u015f ve son de\u011ferlendirme tutana\u011f\u0131nda 1. s\u0131rada yer alan Gizem Bodur as\u0131l, 2. S\u0131rada yer alan Yaprak Deniz Yurt yedek <\/strong>olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

SON DE\u011eERLEND\u0130RME TUTANA\u011eI<\/strong><\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

S\u0131ra No<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ad\u0131 Soyad\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yabanc\u0131 Dil <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

10%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

MEZUN\u0130YET <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

G\u0130R\u0130\u015e SINAVI <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TOPLAM<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gizem Bodur<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,2500<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,13<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83,10335<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

24,93<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,76<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,53<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,3<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,88<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yaprak Deniz Yurt<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88,7500<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,88<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,2047<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,16<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

74,10<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

22,23<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

65<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

19,5<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,77<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Muhammed Mutlu Yi\u011fitaslan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,0000<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79,37987<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,81<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

66,86<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

20,06<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

63,5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

19,05<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,92<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ay\u015fegül Özçelik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

85,0000<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,58597<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,78<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,23<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,67<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

62<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

18,6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,54<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Beren Küçüky\u0131lmaz<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

87,5000<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

89,50796<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

26,85<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

66,63<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

19,99<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

52,5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nav notu 60 puan\u0131n alt\u0131ndad\u0131r.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u015eeyda \u015eenay Elmas<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

86,2500<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,63<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,06617<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

24,62<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,83<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,35<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

58,5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nav notu 60 puan\u0131n alt\u0131ndad\u0131r.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gökçe Deniz<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

85,0000<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,79972<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

24,54<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,40<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

22,02<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

59<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nav notu 60 puan\u0131n alt\u0131ndad\u0131r.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ay\u015fe Kurtipek<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

57,5000<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

5,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

86,07132<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

25,82<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

69,20<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

20,76<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

51,5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nav notu 60 puan\u0131n alt\u0131ndad\u0131r.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Kevser Yetim<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

55,0000<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

5,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79,65457<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,90<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,14<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

57<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nav notu 60 puan\u0131n alt\u0131ndad\u0131r.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gülsüm Ayd\u0131n Öztürk<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,2500<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

7,63<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

87,60564<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

26,28<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

3,15<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

0,95<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

          S\u0131nava Kat\u0131lmad\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-10-22 13:48:34 [end] => 2019-12-31 13:48:34 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-22 10:48:54 [updated_at] => 2019-10-22 11:40:11 [short_desc_tr] => Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => arastirma-gorevlisi-kadrosu-sinav-sonucu-1571741334 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 20 [name_tr] => Endüstri Ürünleri Tasarımı [name_en] => Industrial Product Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ent [slug_en] => ent [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":152915,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},{"type":"image","size":31627,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":63806,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"},"caption":"endustriyel_tasarim.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:04:32 [updated_at] => 2019-06-28 12:50:50 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 2 [color] => [url] => ent [home_page_id] => 1466 [atacs_id] => 5191 [parent] => 0 [master_id] => 70 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 17 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 20 [name_tr] => Endüstri Ürünleri Tasarımı [name_en] => Industrial Product Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ent [slug_en] => ent [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":152915,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1561726245-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},{"type":"image","size":31627,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"},"caption":"1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/1519396501-endustri_urunleri_tasarimi.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":63806,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"},"caption":"endustriyel_tasarim.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/endustri-urunleri-tasarimi\/endustriyel_tasarim.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:04:32 [updated_at] => 2019-06-28 12:50:50 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 49 [rgt] => 50 [depth] => 2 [color] => [url] => ent [home_page_id] => 1466 [atacs_id] => 5191 [parent] => 0 [master_id] => 70 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 17 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1