Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu - 05 02 2020

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 13 (onüç) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (on) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında yer alan Gökçe Deniz asıl aday ve Abdullah Tarık Çelik yedek aday olarak belirlenmiştir.

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Yabancı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Sıra No

Adı Soyadı

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

GÖKÇE DENİZ

85,0000

8,50

81,97972

24,59

73,4000

22,02

85

25,5

80,61

2

ABDULLAH TARIK ÇELİK

93,7500

9,38

89,73349

26,92

74,8000

22,44

68

20,4

79,14

3

MERVE SEYHAN

80,0000

8,00

86,11822

25,84

69,6600

20,90

60

18

72,73

4

YAĞMUR MERVE ARIK

91,2500

9,13

82,47218

24,74

93,9300

28,18

55

Giriş Sınavı 60 puanın altındadır.

5

UMAY İREM KUNTER

83,7500

8,38

78,12411

23,44

84,8300

25,45

55

6

TUĞBA TOK

Sınava Katılmadı.

7

ALİ CANKAT ALAN

Sınava Katılmadı.

8

GÜLSÜM AYDIN

Sınava Katılmadı.

9

ŞEYDA ŞENAY ELMAS

Sınava Katılmadı.

10

AYŞE KURTİPEK

Sınava Katılmadı.