Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyi (ETAK) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) akreditasyon çalıştayı 30-31 Mayıs 2020 tarihinde yürütülmüştür. Eğitime bölüm başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ünal da katılmıştır.