"Mecon" isimli ofis mobilyası tasarımı "European Product Design Award" tasarım yarışmasında ödül kazandı. Öğretim elemanımız Araş. Gör. Dr. Ezgi İlhan'ı kutlarız.