Lisansüstü Programlarımızda Burs Olanakları - 26 10 2017

Burs için asgari kriterler şu şekildedir;

1) Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması,

2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden olmak üzere, yüksek lisans programı için en az 70, yüksek lisans derecesi ile doktora programı için en az 75, lisans derecesi ile doktora programı için en az 85 puan almış olması gerekir.

3) Öğretim ücreti bursu verilen ve doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre hariç olmak üzere 8 yarıyıl süresince, doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 10 yarıyıl süresince, tezli yüksek lisans programı öğrencileri ise 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın verilen bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.

Detaylı bilgi için yönergeye bakınız.