Staj Başvuru Usulü ve Yazışmaları
13.04.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

MEDİCANA HASTANESİ DIŞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN

PTR 399 Yaz Uygulaması I dersi için tüm öğrencilerin Medicana Hastanesinde staj yapmaları zorunludur. Ankara dışında staj yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki yönergeleri takip ederek kendi tercih ettikleri ve Staj Komisyonu tarafından uygun bulunan bir kurumda staj yapabilirler.

STAJ BAŞVURU USULÜ VE YAZIŞMALARI

 • Staj yapmak istediğiniz kurumu belirleyerek, Zorunlu Staj Formundaki ilgili yerleri (Tablo 1 ve Tablo 2) eksiksiz ve okunaklı olarak 2 nüsha olarak doldurup Staj Komisyonuna teslim ediniz.

 • Staj komisyonunun uygun bulması durumunda Komisyon tarafından onaylanan belgeyi belirlediğiniz kuruma iletiniz.

 • Staj yapacağınız Kurum Zorunlu Staj Formundaki İşveren veya Yetkili tablolarını (Tablo 3) eksiksiz doldurulmasını ve Staj Yapılan Yerin Onayı kısmını Kaşeleyip imza ve mühürleterek onaylattıktan sonra Öğrenci Nüfus Bilgileri (Tablo 4) kısmını eksiksiz ve okunaklı olarak doldurup öğrencinin İmzası kısmı imzalayıp tarih atıp Fakülte ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. 

TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN 

STAJ BAŞVURU USULÜ VE YAZIŞMALARI

 • Staj koşullarını karşılayan öğrenciler panolarda ilan edilecektir.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş işlemlerinin yapılması için Stajyer Öğrenci Bilgi Formu’nun öğrenci tarafından doldurulması ve staja başlama tarihinden 1 ay önce sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde işe başlama tarihinde stajlarına başlayıp 20 (yirmi) iş günlük stajlarını tamamlayacaklardır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Atılım Üniveristesi tarafında planlanacak eğitimi sonrası öğrencilere teslim edilecektir. Sertifikayı alan öğrencilerin staja başlamadan 1 ay önce belgeyi sekreterliğe teslim etmesi gerekmektedir.

 • Staj Onam Formu dikkatle incelenmeli ve imzalı olarak Bölüm Başkanlığı ve staj komisyonu başkanına teslim edilmelidir. 

 • Staj dosyasının ilk sayfasında yer alan bilgiler (Staj Dosyası Ek - 1) doldurulup fotoğraf kısmına fotoğraflarını yapıştırıp Fakülte Sekterliğimize mühürleterek staj yapacakları kuruma teslim edilmelidir. Staj süresince yapılan tüm uygulamalar Staj Dosyasına kaydedilmelidir.

STAJ SÜRESİNCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Her öğrenci STAJ DOSYASI yer alan Hasta Çizelgesini her gün doldurmalı, Staj Devam Çizelgesi ise sorumlu fizyoterapist tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. 

 • Hasta Değerlendirme Formu temin edilmeli ve en az 1 hasta için form ayrıntılı olarak doldurulmalıdır. Staj sorumlunuzun yanı sıra bölüm başkanlığı ve staj komisyonu tarafından Hasta Değerlendirme Formu göz önüne alınarak staj puanınız verilecektir.

 • Hasta Değerlendirme Formunuzu Staj Takviminde belirtilen staj defterinin dekanlığımıza ulaştırılması gereken son tarihe kadar staj komisyonuna ulaştırınız.

 • Staj bitiminde Staj Dosyasının tamamı staj yapılan kurum yetkilileri evraklar gizli olarak doldurmaları ve üzerine, “GİZLİ” yazılan bir zarfa koyarak mühürlemeleri gerekmektedir.  Staj Dosyanızı staj yapacağınız kurum veya kendiniz Dekanlığımıza doğrudan postalayabilir veya elden de getirebilirsiniz.  

Dr. Öğr. Üyesi Naime Uluğ

Staj Komisyon Başkanlığı