Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları
05.11.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

05.11.2021

“Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik” uyarınca “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan “18.10.2021” tarihli ilana 48 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 10 aday aşağıda sıralanmıştır.

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 12.11.2021 günü yapılacak yazılı sınava davet edilmektedirler.

  İSİM ALES ALES (%60) YABANCI DİL YABANCI DİL (%40) TOPLAM PUAN
1 S**** B**** 91,80 55,08 100,00 40,00 95,08
2 N** S*** Y******** 94,40 56,64 92,5 37,00 93,64
3 M**** B*** Z****** 94,65 56,79 91,25 36,50 93,29
4 B**** S*** Ö**** 92,53 55,52 92,50 37,00 92,52
5 B**** K*** 88,95 53,37 97,50 39,00 92,37
6 E**** K**** A* 92,58 55,55 91,25 36,50 92,05
7 K**** Ş**** 95,09 57,05 86,25 34,50 91,55
8 T**** K********* 93,23 55,94 88,75 35,50 91,44
9 S******* Z**** 90,68 54,41 92,5 37,00 91,41
10 Ş**** D**** 90,57 54,34 92,50 37,00 91,34

 

Yazılı sınav tarihi aşağıda verilmiştir.

Sınav Tarihi: 12.11.2021

Sınav Saati: 10:00
 

Sınav Yeri: Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3. Kat