Fakülte/Bölüm Temsilciliği
23.12.2020

21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcilikleriyle ilgili oylama sonuçları aşağıda verilmiştir.

Bölüm Öğrenci Temsilcileri ile Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcilerinin oluşturacağı Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Üniversite Seçim Kurulunca yapılacak daveti takiben kendilerine (e-posta/sms ile) iletilecek olan Zoom linkinden 24 Aralık 2020 günü saat 10:30'da toplanacaktır.