Türkiye’nin Mühendis ve Mimar Kadınları Konuşuyor
15.03.2019

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, ‘Türkiye’nin Mühendis ve Mimar Kadınları Konuşuyor’ adlı panel gerçekleştirilmiştir. Mimarlık ve çeşitli mühendislik alanlarının bir araya geldiği bu panel, sektör deneyimleri, paylaşımlar ve aynı zamanda meslek farkındalığı adına önemli katkılar ortaya koymuştur. Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Elif Aydın açılış konuşmasında, TMMOB verilerinden yola çıkarak, kayıtlı kadın mühendislerin iş piyasasındaki oranın yüzde 20 civarında olduğunu, ve bazı mühendislik dallarında ise 10-10.5 seviyelerine gerilediğini belirterek, doğru desteklerle iş piyasasındaki kadın sayısının her alanda artmasının önemini vurgulamıştır.

Panele destek veren Mühendis ve Mimar Kadınlar  (MÜKAD) derneği başkanı Sayın Esma Sarıaslan Divrikli ise, kız çocuklarının mühendislik ve mimarlık okumaları konusunda cesaretlendirilmesi,  mevcut fakültelerde okuyan öğrencilerin ve profesyonel hayattaki meslektaşlarımızın teknik ve profesyonel anlamda birbirlerini desteklemeleri gerektiğini yinelemiştir.

Mühendislik Dekanı Prof.Dr. Elif Aydın moderatörlüğünde,  değerli katılımcılar, Makina Mühendisi  Sayın Fatma Çölaşan, İnşaat Yüksek Mühendisi  Sayın Canan Yenel, Mimar Sayın Seçkin Sezer Baydar, Elektrik-Elektronik Mühendisi Sayın Burcu Tüzün ve Endüstri Mühendisi Sayın Burcu Uygur Özer, meslek tecrübelerini, kişisel deneyimlerini ve iş piyasasındaki sektör farkındalıklarını paylaşarak katkı vermişlerdir.Katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla etkinlik başarıyla tamamlanmıştır.