Atılım Üniversitesi - "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" alanında uzmanlaşan Üniversite
03.05.2023

YÖK tarafından 15 öncelikli bilim alanında 25 Üniversiteye "Öncelikli Alan Misyonu" verildi. Atılım Üniversitesi, "Hidrojen ve Yakıt Pilleri" alanında uzmanlaşan üniversite olarak seçildi. Üniversitemiz, Mühendislik Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim'in öncülük ettiği bilimsel çalışmaların çıktılarına dayalı olarak bu alanda uzmanlaşan üniversite olarak seçilmiş olup YÖK'ün vereceği destek ile Ar-Ge ekosistemine olan katkılarımız artarak devam edecektir.