"Alternatif Fotoğraf Baskı" Atölyesi
20.07.2016

AMAÇ

Fotoğrafın bulunuşu anı yakalamayı mümkün kılmış ve o anı saklamak için çeşitli yöntemler ve aygıtlar geliştirilmiştir. Günümüzde fotoğraf üretme ve saklama için üretilen sayısal aygıtlar ile fotoğrafın fiziksel varlığı büyük ölçüde dolaşımdan çıkmıştır. Telefonların hafıza kartlarında saklanan fotoğraflar yer ihtiyacı olduğunda belki de ilk vazgeçilen veriler konumundadırlar. Eğer şanslılarsa bilgisayarlara veya buluta kopyalanmakta ve orada unutulmakta ve yitmektedir.

Bu durum fotoğrafın ontolojik ilk hali olan nesnesinin yitirilmesine yol açmıştır. Alternatif fotoğraf baskı atölyesi ile fotoğrafın nesnesini yeniden deneyimlemeyi amaçlamaktadır. Tarihi foto grafik teknikler ile mevcut sayısal yöntemlerin melezlenmesi ile fotoğrafın köklerinden beslenen çağdaş bir fotoğraf üretme yöntemi anlatılacaktır. Sayısal görüntüler ile oluşturulacak mürekkep püskürtme negatifler kullanılarak kağıt üzerine Cyanotype ile baskı yapılacaktır.

 

YÜRÜTÜCÜ

Araş. Gör. Doğu Gündoğdu – Atılım Üniversitesi

Öğr. Gör. Serdar Bilici – Gazi Üniversitesi

 

 

TARİH VE SÜRE

20 Temmuz 2016, 9:30-17:00

 

MEKAN

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çok Amaçlı Atölye

 

KONTENJAN

10

 

İLETİŞİM

dogu.gundogdu@atilim.edu.tr
 

Not: Yapılacak olan atölye çalışmasına yalnızca Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı bölümlerde lisans veya lisans üstü programlara kayıtlı öğrenciler başvurabilir.