3. Özgün Baskı Çalıştayı Sona Erdi
28.12.2017

Güzel Sanatlar Tasarım ve mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümümüzde artık gelenekselleşen ve 3.sü düzenlenen ÖZGÜN BASKI ÇALIŞTAYI sona erdi. Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Evren TURAL'ın yürüttüğü ve ilk sene Atatürk portresinin 9 kalıpla, ikinci sene ESCHER'in METAMORFOZ adlı eserinden bir bölümün 12 kalıpla yorumlandığı çalıştayda bu sene Picasso'nun GUERNICA adlı eseri 18 öğrencinin oyduğu linolyum kalıplar birleştirilerek tek parça kağıt üzerine basıldı. Toplamda 6 adet basılan eserin bir kopyası ise daha önce olduğu gibi fakültemizin dekanlıkça belirlenen bir yerine asılacak.