4. Özgün Baskı Workshop’u Gerçekleştirildi
24.01.2019

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Evren Tural tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan özgün baskı çalıştayı geniş bir katılımla dekanlığımız fuaye alanında gerçekleştirildi. Her sene farklı, ikonik bir eserin linol baskı tekniğiyle yorumlandığı çalıştayda bu sene David Hockney’in “Bigger Trees Near Warter”  adlı akrilik eseri 18 öğrencinin oyduğu 18 kalıp birleştirilerek tek parça kağıt üzerine basıldı.