Karma Linol Baskı Sergisi - 30 01 2018

Özgün Baskı I dersi kapsamında 02.02.2018 13:00'da "3. ve 4. Sınıflar Karma Linol Baskı Sergisi" GSTMF Fuaye Alanı'nda açılacaktır.