Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Üye Belirlenmesi Hk. - 13 01 2021

Yükseköğretim Kalite Kurulu 13 üyeden oluşmakta olup, üyelerden biri yükseköğretim öğrencisidir. Mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurul'a dahil edilecektir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üye Başvuru Çağrısı Kurulumuzun internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından , YÖKAK Öğrenci Komisyonu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.

Başvuru için son tarih Çarşamba günü olup, 20 Ocak 2021 saat 17:00 diğer detaylara https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175 adresinden erişilebilirsiniz. Çağrı ilanının kurumunuz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Başkan