“SIRA ÖĞRENCİDE” PROGRAMININ İLK UYGULAMASI YAPILDI
08.05.2013

Mesleki eğitimin henüz başlangıç aşamasındaki öğrencilerinin gereksinimlerini en iyi yakın zamanda aynı süreçten geçmiş olan büyük sınıflardaki öğrencilerin anlaması doğaldır. Diğer yandan, eğitimin son yıllarındaki öğrencilerde bir dizi beceri ve yeteneğin oluşmasının yanısıra, mesleki eleştiri yetisinin de gelişmesi hedeflenmektedir. İşte bu gerekçelerden hareketle, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde “Sıra Öğrencide” Programı başlatılmıştır.
 
Programın ilk uygulaması 2012-2013 Bahar Dönemi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 6 Mayıs 2013 günü gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, bölümün İç Mekân Tasarımı dersinin dördüncü sınıf öğrencileri, aynı dersin ikinci sınıf öğrencilerinin proje çalışmalarının değerlendirilmesinde “jüri üyesi” olarak görev alarak bu çalışmalara not vermişlerdir. Bu notlar, önceden öngörüldüğü gibi, anılan dersin yıl içi değerlendirmesinde belirli bir ağırlıkta yer alacaktır. Aynı şekilde, dördüncü sınıf öğrencilerinin jüri sırasındaki eleştiri performansları da kendi ders yürütücüleri tarafından değerlendirilmiştir. 


Baştan tahmin edildiği gibi, bu uygulama farklı düzeylerdeki öğrenciler arasındaki dikey iletişimin geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Etkinlik öncesinde gergin oldukları gözlemlenen ikinci sınıf grup öğrencilerinin, jüri çalışmaları ilerledikçe kendilerine dostluk ve yardım atmosferi içinde iletilen eleştiri ve yorumlar sonucunda rahatladıkları ve jüriden üst düzeyde yarar sağladıkları görülmüştür. Mezuniyet arifesindeki dördüncü sınıf öğrencilerinin de, bilgi birikimlerinin, özgüvenlerinin ve eleştiri yeteneklerinin öngörülenin ötesinde geliştiği ortaya çıkmıştır. Jüri çalışmaları sonrasında öğrencilerle yapılan görüşmelerde, etkinlikten mutlu oldukları ve hâttâ bunun sık sık tekrarlanmasını istedikleri öğrenilmiştir.
Sonuç olarak “Sıra Öğrencide” programının hedefine ulaştığı, önümüzdeki dönemlerde de İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde sürdürüleceği ve uygun görülecek diğer bölümlerde de uygulanabileceği söylenebilir.