Tekstilde Yaratıcı Yaklaşımlar Sergisi - 18 12 2015