Doç. Dr. Leyla Alpagut’ un AOÇ, Bozkırda Modern Bir Yerleşke Deneyimi, Tasarımlar ve Ernst Egli konferansı gerçekleştirildi. - 18 03 2016

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen, Doç.Dr.Leyla ALPAGUT’ un konuşmacı olarak davetli olduğu "AOÇ: Bozkırda Modern Bir Yerleşke Deneyimi, Tasarımlar ve Ernst Egli" isimli konferans 18 Mart 2016 tarihinde Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyetin mimarı İsviçreli Ernst Arnold Egli tarafından modernite projesi kapsamında tasarlanmış yerleşke içinde yer alan yapılarının özgün, görsel belgeler ışığında tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Konferans sonrasında, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, 2015-2016 Güz Yarıyılında, MMR 405 Koruma ve Restorasyon Dersi kapsamında; AOÇ yerleşkesinde yer alan ‘Bira Fabrikası Hamamı’, ‘Merkez Lokantası’ nın Öğrenci Projeleri Sergisi: Rölöve/Restitüsyon/Restorasyon Projeleri Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı’ nda gezildi.    App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2399 [site_id] => 16 [title_tr] => Doç. Dr. Leyla Alpagut’ un AOÇ, Bozkırda Modern Bir Yerleşke Deneyimi, Tasarımlar ve Ernst Egli konferansı gerçekleştirildi. [title_en] => Doç. Dr. Leyla Alpagut’ un AOÇ, Bozkırda Modern Bir Yerleşke Deneyimi, Tasarımlar ve Ernst Egli konferansı gerçekleştirildi. [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen, Doç.Dr.Leyla ALPAGUT’ un konuşmacı olarak davetli olduğu "AOÇ: Bozkırda Modern Bir Yerleşke Deneyimi, Tasarımlar ve Ernst Egli" isimli konferans 18 Mart 2016 tarihinde Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyetin mimarı İsviçreli Ernst Arnold Egli tarafından modernite projesi kapsamında tasarlanmış yerleşke içinde yer alan yapılarının özgün, görsel belgeler ışığında tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Konferans sonrasında, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, 2015-2016 Güz Yarıyılında, MMR 405 Koruma ve Restorasyon Dersi kapsamında; AOÇ yerleşkesinde yer alan ‘Bira Fabrikası Hamamı’, ‘Merkez Lokantası’ nın Öğrenci Projeleri Sergisi: Rölöve/Restitüsyon/Restorasyon Projeleri Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Alanı’ nda gezildi.    

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2016-03-18 00:00:00 [end] => 2017-04-13 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-04-13 19:25:57 [updated_at] => 2016-04-13 19:25:57 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => doc-dr-leyla-alpagut-un-aoc-bozkirda-modern-bir-yerleske-deneyimi-tasarimlar-ve-ernst-egli-konferansi-gerceklestirildi-10640 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2399 [site_id] => 16 [title_tr] => Doç. Dr. Leyla Alpagut’ un AOÇ, Bozkırda Modern Bir Yerleşke Deneyimi, Tasarımlar ve Ernst Egli konferansı gerçekleştirildi. [title_en] => Doç. Dr. Leyla Alpagut’ un AOÇ, Bozkırda Modern Bir Yerleşke Deneyimi, Tasarımlar ve Ernst Egli konferansı gerçekleştirildi. [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi Mimarl\u0131k Bölümü taraf\u0131ndan düzenlenen, Doç.Dr.Leyla ALPAGUT’ un konu\u015fmac\u0131 olarak davetli oldu\u011fu "AOÇ: Bozk\u0131rda Modern Bir Yerle\u015fke Deneyimi, Tasar\u0131mlar ve Ernst Egli" isimli konferans 18 Mart 2016 tarihinde Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu’ nda gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>

Cumhuriyetin mimar\u0131 \u0130sviçreli Ernst Arnold Egli taraf\u0131ndan modernite projesi kapsam\u0131nda tasarlanm\u0131\u015f yerle\u015fke içinde yer alan yap\u0131lar\u0131n\u0131n özgün, görsel belgeler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda tan\u0131t\u0131lmas\u0131 ve de\u011ferlendirilmesi amaçlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

 <\/p>

Konferans sonras\u0131nda, Mimarl\u0131k Bölümü ö\u011frencilerinin, 2015-2016 Güz Yar\u0131y\u0131l\u0131nda, MMR 405 Koruma ve Restorasyon Dersi kapsam\u0131nda; AOÇ yerle\u015fkesinde yer alan ‘Bira Fabrikas\u0131 Hamam\u0131’, ‘Merkez Lokantas\u0131’ n\u0131n Ö\u011frenci Projeleri Sergisi: Rölöve\/Restitüsyon\/Restorasyon Projeleri Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi Sergi Alan\u0131’ nda gezildi.    <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2016-03-18 00:00:00 [end] => 2017-04-13 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-04-13 19:25:57 [updated_at] => 2016-04-13 19:25:57 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => doc-dr-leyla-alpagut-un-aoc-bozkirda-modern-bir-yerleske-deneyimi-tasarimlar-ve-ernst-egli-konferansi-gerceklestirildi-10640 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1