ISO (Uluslararası Standartlar Enstitüsü) toplantısı katılımı - 05 11 2015

Atılım Üniversitesi olarak ISO (Uluslararası Standartlar Enstitüsü) 23.04.2015 tarihinde düzenlemiş olduğu toplantıya sayın Provostumuz Prof. Dr. Hasan U. Akay ve Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit Fransa'nın Paris kentinde yapılan toplantıya tele konferans ile
29.06.2015 - 05.07.2015 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen toplantıya yerinde ve 29.10.2015 - 30.10.2015 tarihinde Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlediği uzmanlar toplantısına telekonferans şeklinde katılındı. "ISO IWA life long services for aged for societies"  başlığı altında devam eden toplantılarda Uzman üye olarak TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) adına Atılım Üniversitesi olarak Doç. Dr. Filiz Fal Koçyiğit katılımları sürdürmektedir.