ISO (Intenational Organization for Standardization) toplantısı katılımı. - 05 11 2015

Atılım Üniversitesi olarak ISO (Uluslararası Standartlar Enstitüsü) 28.09.2015 - 04.10.2015 tarihinde düzenlemiş olduğu ISO TC43 "Acoustic" toplantıya İtalya'nın Milano kentinde yapılan uzmanlar toplantısına katlındı. "ISO TC 43 "Acoustic" başlığı altında bu tarihte Türkiye gözlemci olarak katılırken yapılan görüşmeler sonucunda TSE olarak tam üyelik yapıldı ve Ekim 2015 tarihi itibari ile TC43, "Genel Akustik, SC1 Gürültü ve SC2 Yapı Akustiği" tam üyelik ve panelistliği başlatıldı. Uzman üye olarak TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) adına Atılım Üniversitesi olarak Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit katılımları sürdürmektedir.