Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Alper R. İpek Akbank Sanat Günümüz Sanatçıları Ödül Sergisi'nde Ödüle Layık Görüldü - 28 04 2017

Bu yıl 35.si düzenlenen Akbank Sanat Günümüz Sanatçıları Ödül Sergisi'ne 15 sanatçı seçildi. "Gamut" adlı eseriyle aralarında Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Alper R. İpek'in de bulunduğu 5 sanatçıya da bu yıla özel olarak ayrıca eş ödül verildi.
 Akbank Sanat Web Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız
 

Eserin adı: GAMUT
 
 
Eserin Kavramsal Tanımı
 
"Hoş yapısının altında güzelliğin birçok katmanı vardır. Dünyanın kimyası, atmosferi, yaşam evrimi gibi renk de bu zincire dahildir. Renk ışığın üzerine düştüğü maddenin yansıttığı dalga boyunun kalanıdır. Spektrum içinde dalga boyu uzun düşük enerjili kırmızı renk yansıtılırsa o çiçek kırmızıdır, bütün renkler emiliyorsa o madde siyahtır. Elektronlar da atom etrafında yukarı sıçrarken ışık ortaya çıkarırlar. Bir elektron, enerjisi azalıp da daha düşük bir yörüngeye düştüğünde bu elektronun soğurduğu ışık dalgası etrafa saçılır, büyük kısmı bize hiç ulaşamaz. Bu da spektrumda koyu bir boşluk yada siyah yatay bir çizgi oluşturur. Her madde için atomların etrafındaki protonların dizilimi birbirinden farklı olduğu için her madde için gölgesi başka bir maddeden ayrı olsa da imzaları her seferinde aynıdır. Bu nedenle ister bizim gezegenimizde ister uzak başka bir yıldızda bulunan herhangi bir şeyin spekturumuna bakarak onun nelerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Spektral çizgiler gösterir ki bildiğimiz bütün evren aynı elementlerden meydana gelmektedir. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler, biz hepimiz ve tüm yaşam aynı yıldız tozuyuz. Güzel değil mi?"
 
Alper R. İPEK
 
 
 
 
 

     

 App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3367 [site_id] => 16 [title_tr] => Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Alper R. İpek Akbank Sanat Günümüz Sanatçıları Ödül Sergisi'nde Ödüle Layık Görüldü [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Bu yıl 35.si düzenlenen Akbank Sanat Günümüz Sanatçıları Ödül Sergisi'ne 15 sanatçı seçildi. "Gamut" adlı eseriyle aralarında Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Alper R. İpek'in de bulunduğu 5 sanatçıya da bu yıla özel olarak ayrıca eş ödül verildi.
 Akbank Sanat Web Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız
 

Eserin adı: GAMUT
 
 
Eserin Kavramsal Tanımı
 
"Hoş yapısının altında güzelliğin birçok katmanı vardır. Dünyanın kimyası, atmosferi, yaşam evrimi gibi renk de bu zincire dahildir. Renk ışığın üzerine düştüğü maddenin yansıttığı dalga boyunun kalanıdır. Spektrum içinde dalga boyu uzun düşük enerjili kırmızı renk yansıtılırsa o çiçek kırmızıdır, bütün renkler emiliyorsa o madde siyahtır. Elektronlar da atom etrafında yukarı sıçrarken ışık ortaya çıkarırlar. Bir elektron, enerjisi azalıp da daha düşük bir yörüngeye düştüğünde bu elektronun soğurduğu ışık dalgası etrafa saçılır, büyük kısmı bize hiç ulaşamaz. Bu da spektrumda koyu bir boşluk yada siyah yatay bir çizgi oluşturur. Her madde için atomların etrafındaki protonların dizilimi birbirinden farklı olduğu için her madde için gölgesi başka bir maddeden ayrı olsa da imzaları her seferinde aynıdır. Bu nedenle ister bizim gezegenimizde ister uzak başka bir yıldızda bulunan herhangi bir şeyin spekturumuna bakarak onun nelerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Spektral çizgiler gösterir ki bildiğimiz bütün evren aynı elementlerden meydana gelmektedir. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler, biz hepimiz ve tüm yaşam aynı yıldız tozuyuz. Güzel değil mi?"
 
Alper R. İPEK
 
 
 
 
 

     

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2017-04-28 00:00:00 [end] => 2018-09-29 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-04-28 13:22:38 [updated_at] => 2017-04-28 13:54:03 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => grafik-tasarimi-bolumu-ogretim-gorevlisi-alper-r-ipek-akbank-sanat-gunumuz-sanatcilari-odul-sergisinde-odule-layik-goruldu-11911 [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3367 [site_id] => 16 [title_tr] => Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Alper R. İpek Akbank Sanat Günümüz Sanatçıları Ödül Sergisi'nde Ödüle Layık Görüldü [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
Bu y\u0131l 35.si düzenlenen Akbank Sanat Günümüz Sanatç\u0131lar\u0131 Ödül Sergisi<\/strong>'ne 15 sanatç\u0131 seçildi. "Gamut"<\/strong> adl\u0131 eseriyle aralar\u0131nda Grafik Tasar\u0131m\u0131 Bölümü Ö\u011fretim Görevlisi Alper R. \u0130pek<\/strong>'in de bulundu\u011fu 5 sanatç\u0131ya da bu y\u0131la özel olarak ayr\u0131ca e\u015f ödül verildi.<\/span><\/div>
 Akbank Sanat Web Sayfas\u0131na Gitmek \u0130çin T\u0131klay\u0131n\u0131z<\/a><\/span><\/div>
 <\/div>

\"\"<\/p>

Eserin ad\u0131: GAMUT<\/strong><\/span><\/div>
 <\/div>
 <\/div>
Eserin Kavramsal Tan\u0131m\u0131<\/strong><\/span><\/div>
 <\/div>
"Ho\u015f yap\u0131s\u0131n\u0131n alt\u0131nda güzelli\u011fin birçok katman\u0131 vard\u0131r. Dünyan\u0131n kimyas\u0131, atmosferi, ya\u015fam evrimi gibi renk de bu zincire dahildir. Renk \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n üzerine dü\u015ftü\u011fü maddenin yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131 dalga boyunun kalan\u0131d\u0131r. Spektrum içinde dalga boyu uzun dü\u015fük enerjili k\u0131rm\u0131z\u0131 renk yans\u0131t\u0131l\u0131rsa o çiçek k\u0131rm\u0131z\u0131d\u0131r, bütün renkler emiliyorsa o madde siyaht\u0131r. Elektronlar da atom etraf\u0131nda yukar\u0131 s\u0131çrarken \u0131\u015f\u0131k ortaya ç\u0131kar\u0131rlar. Bir elektron, enerjisi azal\u0131p da daha dü\u015fük bir yörüngeye dü\u015ftü\u011fünde bu elektronun so\u011furdu\u011fu \u0131\u015f\u0131k dalgas\u0131 etrafa saç\u0131l\u0131r, büyük k\u0131sm\u0131 bize hiç ula\u015famaz. Bu da spektrumda koyu bir bo\u015fluk yada siyah yatay bir çizgi olu\u015fturur. Her madde için atomlar\u0131n etraf\u0131ndaki protonlar\u0131n dizilimi birbirinden farkl\u0131 oldu\u011fu için her madde için gölgesi ba\u015fka bir maddeden ayr\u0131 olsa da imzalar\u0131 her seferinde ayn\u0131d\u0131r. Bu nedenle ister bizim gezegenimizde ister uzak ba\u015fka bir y\u0131ld\u0131zda bulunan herhangi bir \u015feyin spekturumuna bakarak onun nelerden olu\u015ftu\u011funu söylemek mümkündür. Spektral çizgiler gösterir ki bildi\u011fimiz bütün evren ayn\u0131 elementlerden meydana gelmektedir. Gezegenler, y\u0131ld\u0131zlar, galaksiler, biz hepimiz ve tüm ya\u015fam ayn\u0131 y\u0131ld\u0131z tozuyuz. Güzel de\u011fil mi?"<\/span><\/div>
 <\/div> <\/div>
Alper R. \u0130PEK<\/span><\/span>
 <\/div>
 <\/div>
 <\/div>
 <\/div>
 <\/div> <\/div>

  \"\"   \"\"<\/p>

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2017-04-28 00:00:00 [end] => 2018-09-29 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-04-28 13:22:38 [updated_at] => 2017-04-28 13:54:03 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => grafik-tasarimi-bolumu-ogretim-gorevlisi-alper-r-ipek-akbank-sanat-gunumuz-sanatcilari-odul-sergisinde-odule-layik-goruldu-11911 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1