Design Turkey 2017 Ödül Töreni 8 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşleşti. Ulusal ve uluslararası Tasarım uzmanlarından oluşan sektörel jüri değerlendirmesi sonucunda 14 Kavramsal Tasarım, 38 İyi Tasarım ve 8 Üstün Tasarım ödülü verildi. Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Bülent Ünal “Deniz” başlıklı projesi ile Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarları kategorisinde ve Araştırma Görevlisi Abdülkadir Uruç “Vitalk” başlıklı projesi ile Tıbbi Cihazlar ve Gereçler kategorisinde Kavramsal Tasarım ödülüne layık görülmüştür. Yine bölümümüz öğrencisi Nirvan Arda Özsuca'nın “Colorful Face” başlıklı projesi ile 2017 mezunu Melis Dabbaklı’nın “Yum-Tam” başlıklı projeleri Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarları kategorisinde ve 2017 mezunu Yusuf Özkan’ın “Fluid” başlıklı projesi Kamu Alanı Ürünleri kategorisinde sergilenmiştir. Design Turkey Kavramsal Tasarım ödülleri uluslararası başvuruya açıktır. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ortaklığında gerçekleştirilen ödül programı Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri, Tasarımı Bölümü olarak üyesi bulunduğumuz Dünya Tasarım Organizasyonu – World Design Organization tarafından desteklenmektedir.

2017 Design Turkey kazanan ve sergilenen tasarımlar

Design Week Turkey çerçevesinde gerçekleşen ödül organizasyonu yanı sıra haftada konferanslar, paneller, çalıştaylar ve sergiler de yer aldı. Organizasyon üniversitelere de stand olanağı sağladı. Bu bağlamda Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü olarak 2 ve 3. Sınıf projelerinden bir seçki ile standımızı açtık. Haftaya katılan öğrenciler standda dönüşümlü olarak görev aldı ve bölüm tanıtımında etkin çalıştılar.

 

  

 

 App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3440 [site_id] => 16 [title_tr] => Design Turkey 2017 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Design Turkey 2017 Ödül Töreni 8 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşleşti. Ulusal ve uluslararası Tasarım uzmanlarından oluşan sektörel jüri değerlendirmesi sonucunda 14 Kavramsal Tasarım, 38 İyi Tasarım ve 8 Üstün Tasarım ödülü verildi. Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Bülent Ünal “Deniz” başlıklı projesi ile Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarları kategorisinde ve Araştırma Görevlisi Abdülkadir Uruç “Vitalk” başlıklı projesi ile Tıbbi Cihazlar ve Gereçler kategorisinde Kavramsal Tasarım ödülüne layık görülmüştür. Yine bölümümüz öğrencisi Nirvan Arda Özsuca'nın “Colorful Face” başlıklı projesi ile 2017 mezunu Melis Dabbaklı’nın “Yum-Tam” başlıklı projeleri Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarları kategorisinde ve 2017 mezunu Yusuf Özkan’ın “Fluid” başlıklı projesi Kamu Alanı Ürünleri kategorisinde sergilenmiştir. Design Turkey Kavramsal Tasarım ödülleri uluslararası başvuruya açıktır. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ortaklığında gerçekleştirilen ödül programı Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri, Tasarımı Bölümü olarak üyesi bulunduğumuz Dünya Tasarım Organizasyonu – World Design Organization tarafından desteklenmektedir.

2017 Design Turkey kazanan ve sergilenen tasarımlar

Design Week Turkey çerçevesinde gerçekleşen ödül organizasyonu yanı sıra haftada konferanslar, paneller, çalıştaylar ve sergiler de yer aldı. Organizasyon üniversitelere de stand olanağı sağladı. Bu bağlamda Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü olarak 2 ve 3. Sınıf projelerinden bir seçki ile standımızı açtık. Haftaya katılan öğrenciler standda dönüşümlü olarak görev aldı ve bölüm tanıtımında etkin çalıştılar.

 

  

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2017-11-21 00:00:00 [end] => 2018-01-31 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-11-21 14:54:25 [updated_at] => 2017-11-21 14:54:25 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => design-turkey-2017-12773 [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3440 [site_id] => 16 [title_tr] => Design Turkey 2017 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Design Turkey 2017 Ödül Töreni 8 Kas\u0131m’da \u0130stanbul Lütfi K\u0131rdar Kongre ve Sergi Saray\u0131’nda gerçekle\u015fle\u015fti. Ulusal ve uluslararas\u0131 Tasar\u0131m uzmanlar\u0131ndan olu\u015fan sektörel jüri de\u011ferlendirmesi sonucunda 14 Kavramsal Tasar\u0131m, 38 \u0130yi Tasar\u0131m ve 8 Üstün Tasar\u0131m ödülü verildi. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar\u0131m\u0131 Bölümü Ö\u011fretim Görevlisi Dr. Bülent Ünal “Deniz” ba\u015fl\u0131kl\u0131 projesi ile Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarlar\u0131 kategorisinde ve Ara\u015ft\u0131rma Görevlisi Abdülkadir Uruç “Vitalk” ba\u015fl\u0131kl\u0131 projesi ile T\u0131bbi Cihazlar ve Gereçler kategorisinde Kavramsal Tasar\u0131m ödülüne lay\u0131k görülmü\u015ftür. Yine bölümümüz ö\u011frencisi Nirvan Arda Özsuca'n\u0131n “Colorful Face” ba\u015fl\u0131kl\u0131 projesi ile 2017 mezunu Melis Dabbakl\u0131’n\u0131n “Yum-Tam” ba\u015fl\u0131kl\u0131 projeleri Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarlar\u0131 kategorisinde ve 2017 mezunu Yusuf Özkan’\u0131n “Fluid” ba\u015fl\u0131kl\u0131 projesi Kamu Alan\u0131 Ürünleri kategorisinde sergilenmi\u015ftir. Design Turkey Kavramsal Tasar\u0131m ödülleri uluslararas\u0131 ba\u015fvuruya aç\u0131kt\u0131r. T.C. Ekonomi Bakanl\u0131\u011f\u0131, Türkiye \u0130hracatç\u0131lar Meclisi ve Endüstriyel Tasar\u0131mc\u0131lar Meslek Kurulu\u015fu ortakl\u0131\u011f\u0131nda gerçekle\u015ftirilen ödül program\u0131 At\u0131l\u0131m Üniversitesi Endüstri Ürünleri, Tasar\u0131m\u0131 Bölümü olarak üyesi bulundu\u011fumuz Dünya Tasar\u0131m Organizasyonu – World Design Organization taraf\u0131ndan desteklenmektedir.<\/p>

2017 Design Turkey kazanan ve sergilenen tasar\u0131mlar<\/a><\/p>

Design Week Turkey çerçevesinde gerçekle\u015fen ödül organizasyonu yan\u0131 s\u0131ra haftada konferanslar, paneller, çal\u0131\u015ftaylar ve sergiler de yer ald\u0131. Organizasyon üniversitelere de stand olana\u011f\u0131 sa\u011flad\u0131. Bu ba\u011flamda Endüstri Ürünleri Tasar\u0131m\u0131 bölümü olarak 2 ve 3. S\u0131n\u0131f projelerinden bir seçki ile stand\u0131m\u0131z\u0131 açt\u0131k. Haftaya kat\u0131lan ö\u011frenciler standda dönü\u015fümlü olarak görev ald\u0131 ve bölüm tan\u0131t\u0131m\u0131nda etkin çal\u0131\u015ft\u0131lar.<\/p>

\"\"<\/p>

\"\"<\/p>

 <\/p>

\"\"<\/p>

\"\"  \"\"<\/p>

\"\"<\/p>

 <\/p>

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2017-11-21 00:00:00 [end] => 2018-01-31 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2017-11-21 14:54:25 [updated_at] => 2017-11-21 14:54:25 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => design-turkey-2017-12773 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1