ATILIM ÜNİVERSİTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ LİTVANYA’DA DÜZENLENEN INTERNATIONAL WEEK’DE YER ALDI - 13 03 2018

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 05-09 Mart 2018 tarihlerinde Vilniaus Kolegija tarafından düzenlenen International Week etkinliğine katıldı.

 

18 ülkeden 50 akademisyenin katıldığı International Week etkinliğinde, Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş, Faculty of  Arts & Creative Technologies’de “ Using Art Pieces to Create Shapes on Apparel Design” başlıklı bir workshop düzenledi ve workshopun çıktıları fakültede sergilendi. Etkinlik kapsamında Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğretim elemanları Prof. Dr Erdem Ünver, Yrd. Doç. Songül Kuru, Yrd. Doç. Dr. Başak Boğday Sayğılı, Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş ve Öğr. Gör. Esra Seçim tekstil, karikatür, illüstrasyon ve giysilerden oluşan “All Four One” isimli bir sergi ile  üniversitemizi International Week etkinliğinde temsil ettiler.

 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü başkanı Prof. Dr. Erdem Ünver Litvanya’nın başkenti Vilnius’da düzenlenen International Week’e katılmanın, bölümün uluslararası platformda tanınırlığını arttırmak, alana yönelik farklı eğitim süreçlerini gözlemlemek, üniversiteler arası işbirliğini güçlendirmek ve kültürel etkileşim sağlamak açısından önemli olduğunu, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3471 [site_id] => 16 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ LİTVANYA’DA DÜZENLENEN INTERNATIONAL WEEK’DE YER ALDI [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 05-09 Mart 2018 tarihlerinde Vilniaus Kolegija tarafından düzenlenen International Week etkinliğine katıldı.

 

18 ülkeden 50 akademisyenin katıldığı International Week etkinliğinde, Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş, Faculty of  Arts & Creative Technologies’de “ Using Art Pieces to Create Shapes on Apparel Design” başlıklı bir workshop düzenledi ve workshopun çıktıları fakültede sergilendi. Etkinlik kapsamında Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğretim elemanları Prof. Dr Erdem Ünver, Yrd. Doç. Songül Kuru, Yrd. Doç. Dr. Başak Boğday Sayğılı, Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş ve Öğr. Gör. Esra Seçim tekstil, karikatür, illüstrasyon ve giysilerden oluşan “All Four One” isimli bir sergi ile  üniversitemizi International Week etkinliğinde temsil ettiler.

 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü başkanı Prof. Dr. Erdem Ünver Litvanya’nın başkenti Vilnius’da düzenlenen International Week’e katılmanın, bölümün uluslararası platformda tanınırlığını arttırmak, alana yönelik farklı eğitim süreçlerini gözlemlemek, üniversiteler arası işbirliğini güçlendirmek ve kültürel etkileşim sağlamak açısından önemli olduğunu, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2018-03-13 00:00:00 [end] => 2019-03-19 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-03-13 16:07:35 [updated_at] => 2018-03-13 16:09:21 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => atilim-universitesi-moda-ve-tekstil-tasarimi-bolumu-litvanyada-duzenlenen-international-weekde-yer-aldi-13044 [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3471 [site_id] => 16 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ LİTVANYA’DA DÜZENLENEN INTERNATIONAL WEEK’DE YER ALDI [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi Moda ve Tekstil Tasar\u0131m\u0131 Bölümü 05-09 Mart 2018 tarihlerinde Vilniaus Kolegija taraf\u0131ndan düzenlenen International Week etkinli\u011fine kat\u0131ld\u0131.<\/p>

 <\/p>

18 ülkeden 50 akademisyenin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 International Week etkinli\u011finde, Ö\u011fr. Gör. Serdar Egemen Nadasba\u015f, Faculty of  Arts & Creative Technologies’de “ Using Art Pieces to Create Shapes on Apparel Design” ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir workshop düzenledi ve workshopun ç\u0131kt\u0131lar\u0131 fakültede sergilendi. Etkinlik kapsam\u0131nda Moda ve Tekstil Tasar\u0131m\u0131 bölümü ö\u011fretim elemanlar\u0131 Prof. Dr Erdem Ünver, Yrd. Doç. Songül Kuru, Yrd. Doç. Dr. Ba\u015fak Bo\u011fday Say\u011f\u0131l\u0131, Ö\u011fr. Gör. Serdar Egemen Nadasba\u015f ve Ö\u011fr. Gör. Esra Seçim tekstil, karikatür, illüstrasyon ve giysilerden olu\u015fan “All Four One” isimli bir sergi ile  üniversitemizi International Week etkinli\u011finde temsil ettiler.<\/p>

 <\/p>

Moda ve Tekstil Tasar\u0131m\u0131 Bölümü ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Erdem Ünver Litvanya’n\u0131n ba\u015fkenti Vilnius’da düzenlenen International Week’e kat\u0131lman\u0131n, bölümün uluslararas\u0131 platformda tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 artt\u0131rmak, alana yönelik farkl\u0131 e\u011fitim süreçlerini gözlemlemek, üniversiteler aras\u0131 i\u015fbirli\u011fini güçlendirmek ve kültürel etkile\u015fim sa\u011flamak aç\u0131s\u0131ndan önemli oldu\u011funu, benzer çal\u0131\u015fmalar\u0131n devam edece\u011fini belirtti.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2018-03-13 00:00:00 [end] => 2019-03-19 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-03-13 16:07:35 [updated_at] => 2018-03-13 16:09:21 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => atilim-universitesi-moda-ve-tekstil-tasarimi-bolumu-litvanyada-duzenlenen-international-weekde-yer-aldi-13044 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [name_en] => Fine Arts Design & Architecture [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi [slug_en] => gsf [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg","\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":475960,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},"caption":"1561726083-gstmf.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1561726083-gstmf.jpg"},{"type":"image","size":156722,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"},"caption":"1519399805-sosyalbilimler9.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik-fakultesi\/1519399805-sosyalbilimler9.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/guzel-sanatlar-tasarim-ve-mimarlik\/gstmfaa.jpg","width":"120px"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 14:56:22 [updated_at] => 2019-06-28 12:48:11 [type_id] => 7 [google] => Bölümler ,Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 48 [rgt] => 61 [depth] => 1 [color] => 5c267e [url] => gsf [home_page_id] => 123 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 77 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => Bölümler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar Ortak Dersler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1