Endüstiyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ünal'ın “Gazlı ocaklar için pişirme kabı sabitleyici” başlıklı patent başvurusu için inceleme raporu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenmiş, gelen rapor olumlu olup, buluş için patent belgesi verilmesine karar verilmiştir.