Fakülte Dış Paydaş Danışma Kurulu ile İlk Toplantı
17.01.2023

17 Ocak 2023, salı günü Dekanımız Prof. Dr. Sevgi Lökçe’nin başkanlığında ve dekan yardımcılarımız Doç. Dr. Elif Güneş ve Dr. Öğretim Üyesi Bülent Ünal’ın katılımı ile Fakülte Dış Paydaş Toplantıları’nın ilki gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş’ın mentor olarak görev aldığı toplantıya fakülte dış paydaşlarımız Çağlan Becan (Mimar- “World Cement Organization” Türkiye ve Doğu Akdeniz Temsilcisi), Çağrı İbrahim Şahin (Endüstriyel Tasarımcı- Harduyu Tasarım-Danışmanlık/Kurucu), Derin Ekin Kenter (Grafik Tasarımcı- Derin Print Shop/Kurucu) Evrim Timur (Moda Tasarımcısı- Galatasaray Mağazacılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi), Kemal Ergin Kocaili (İçmimar – KCL Proje/Kurucu) ve bölüm öğretim elemanları katılım gösterdi.

Toplantının ilk bölümünde üniversitemiz iç kalite güvencesi sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hakkında detaylar paylaşılarak, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilerek paydaşlar bilgilendirildi.

İkinci bölümünde ise sektörler bazında istihdam edilen yeni mezunların genel değerlendirmeleri, İlgili bölümden mezun olanların sahip olması gereken bilgi ve becerilere ilişkin görüşler, üniversite-sektör işbirliği konusundaki beklentiler üzerine her dış paydaşın görüşleri alındı.

Son bölümde ise dış paydaşlarımızın eğitim-öğretim süreçlerine verebilecekleri katkılar üzerine değerlendirmeler yapılarak, fakülte dış paydaş toplantılarının yılda iki defa gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Dış paydaşlarımıza verdikleri destek ve değerli görüşleriyle kalite güvence sistemimize bulundukları katkı için teşekkür ederiz.