Deneme Yazısı Yarışması: “Krizleri Yöneten ve Liderlik Eden Hemşireler; Dün, Bugün ve Gelecek” - 09 06 2020

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2020: Dünya Hemşire Yılı Etkinlikleri

“Krizleri Yöneten ve Liderlik Eden Hemşireler; Dün, Bugün ve Gelecek”

Başvuru Tarihleri: 10 Haziran – 10 Eylül 2020

 

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 2020: Uluslararası Hemşire Yılı Etkinlikleri kapsamında “Krizleri Yöneten ve Liderlik Eden Hemşireler; Dün, Bugün ve Gelecek” başlıklı bir deneme yazı yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın amacı; yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde önemi bir kez daha ortaya çıkan hemşirelerin kriz yönetimi konusunda geçmişi ve bugün olduğumuz noktayı değerlendirmelerini, gelecek vizyonlarını yansıtabilmelerini, bu süreçte değişimin neresinde olacaklarını ve olası krizlere nasıl liderlik edeceklerini ifade etmelerini sağlamaktır.

Bazı Detaylar: Katılım ücretsizdir. Kazanan ilk üç kişiye çeşitli ödüller verilecektir. Yarışma sonuçları ve ödül törenine ilişkin detaylar, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

Katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılım iki kategoride gerçekleştirilecektir. Her katılımcı yarışmaya bir deneme gönderebilir.  Gönderilen deneme daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmamış olmalıdır.

1. Kategori: Hemşirelerin gözünden “Kriz Yöneten Hemşireler; Dün, Bugün ve Gelecek” Hemşire unvanı ile çalışıyor olmak koşulu aranır.

2. Kategori: Öğrenci Hemşirelerin Gözünden “Kriz Yöneten Hemşireler; Dün, Bugün ve Gelecek-Hemşirelikte lisans öğrencisi olmak koşulu aranır.

Başvuru Şekli: Deneme, Türkçe ya da İngilizce dilinde, dilbilgisi kurallarına uygun yazılmalıdır. Metin, Times New Roman formatında, 12 font büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında ve A4 kağıdının her tarafından (sağ, sol, alt ve üst) 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Gönderilen denemelerin uzunluğu üç A4 sayfasını geçmemelidir. Denemeler, 10 Eylül 2020 tarihine kadar başvurulan kategori, katılımcı adı ve üniversite/hastane adı ile birlikte, nurstory@atilim.edu.tr adresine gönderilmelidir. Belirtilen koşullara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek Bilgi: Kazanan deneme sahipleri, isimlerinin ve fotoğraflarının (kendilerinin gönderecekleri ve/veya etkinlik gününde çekilenler) ve gönderilen denemelerin Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi web sitesi ve sosyal medya platformlarında yayınlanmasına ya da basılmasına izin verir. Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, yarışma ile ilgili kural ve koşulları önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve/veya ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcıların herhangi bir talepte bulunma hakkı söz konusu değildir.