Öğretim Üyesi Alım İlanı
26.08.2022

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Fizik Grubu Koordinatörlüğü)

 Prof. Dr.

 

1

1. Fizik alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

2. Biyofizik alanında kızılötesi spektroskopisi ile ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.

3. Biyofizik'ten doçentlik almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 Prof. Dr.

 

1

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği  veya  elektrik elektronik mühendisliği lisans programlarından mezun olmak, bilgisayar mühendisliğinde doktora ve doçentlik derecesine sahip olmak.

2. Programlama dilleri, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, veri yapıları, işletim sistemleri, algoritma, derin öğrenme, makina öğrenmesi ve/veya yapay zekâ konularında ders vermiş olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu  

Havacılık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Üniversitelerin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi veya işletme bölümlerinden;

lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. İşletme bölümünden doktorası olanlar için doktora tezini Sivil Havacılık ile ilgili bir konuda hazırlamış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf