Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi İlanı Son Değerlendirme Sonucu
16.09.2022

T.C.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

SON DEĞERLENDİRME SONUCU

                                                                                                                                         15.09.2022

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 15.09.2022 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

Sınava, yapılan ön değerlendirme sonucunda davet edilen bir (1) aday yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve giriş sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, S**** İ**** başarılı bulunmuştur.

Sınav Tarihi: 15.09.2022

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Kat  

 

Adı Soyadı

ALES puanı

 ALES %30

Mezuniyet Notu 
100 lük sistem

Mezuniyet
Notu %30

Y.Dil Puanı

Y.Dil %10

Giriş Sınavı

Giriş Sınavı %30

Toplam

Sonuç

1

S**** İ****

70

21

91,25

27,37

80

8

100

30

86,37

BAŞARILI

JÜRİ ÜYELERİ

 

Dr. Öğretim Üyesi D. Melek ER, Dr. Öğretim Üyesi Özlem ERSOY, Doç.  Dr. Handan BOZTEPE